chufa

  • 3 x 1 kg økologiske chufavarianter

3 x 1 kg økologiske chufavarianter

Sampak: 3 varianter à 1 kg

Økologiske chufa + økologisk chufamel + økologiske pillede chufa

 

380,00 kr